πŸš€ SEASON 1 DROPS IN

:
:
:

JOIN NOW!

WELCOME MOZI NATION!

Get the $100 million dollar blueprint for winning life & business (fo' free!)

If you want the free business school that's WAAAAYYYY better than everybody else's paid stuff (including Harvard), you're in the right place. (Oh yeah - and I have nothing to sell you)

image

πŸ‘‡ EVERY ALEX INTERVIEW EVER!! πŸ‘‡

Did I miss one? Send me the linkπŸ‘‡

(PS - it's everything I'm using to grow All Pro Academy to $3, then $300k, then $3m, then $30m, then $300m, you get the point... & transform a bunch o' creators' futures along the way)

image

Wanna do the Rule of 100 challenge with some Mozi Nation friends?πŸ‘‡

image
image
 • OMG Guarantee*

 • All Sessions & Pro Packs

 • 30 Day Fast Track

 • Pro Chat With Friends

 • Much More

* OMG Guarantee = knowledge bombs πŸ’₯ every 60 seconds make you smash that pause button & go execute NOW in your business!

(PS - these sessions aren't all ready yet. Join for early access perks & more)

Business school has never been this exciting

WHO IT'S FOR

Is this right for you?

All Pro Academy is a premium experience for pros (think Tesla not Toyota) & vibe attracts tribe. It's not for everybody & since you are who you're with, we want you to find YOUR tribe.

NO

You're not a good fit (yet) if

 • I am a freelancer - I trade my time for money

 • I am a cog in another business's machine

 • I'm waiting to be chosen

 • I dream about making my first $1 one day

 • I'm a beginner in my craft

 • I'm going from 0 to 1 (starting)

 • I might keep my craft a fun hobby

 • I quit when work gets hard

 • I want to get rich quick

 • I want easy

 • I want fast

 • I want cheap

 • I wait, hide, pretend & dream instead of do

 • I want "secret shortcut hacks" from scammy fake gurus

 • YouTube University is OK - I've got more time than money

 • I'm not worth charging premium prices

 • I want to make my own path

 • I can't believe anyone would pay this much

 • Transformation is hard & scary so I'll stay stuck & comfy

(YET - three letters that change everything. If it's not a fit right now, don't worry. We'll be here & even better when it's the right time for you. QUIT BUT NEVER GIVE UP πŸ’ͺ)

YES

you're a good fit if

 • I want to be an entrepreneur with a machine that makes money while I sleep

 • I'm an impresario creating my opportunity machine (watch the start of this then go create something)

 • I choose myself

 • I make $1,000s with my craft & I'm ready to 10x (& more)

 • I'm intermediate or advanced in my craft's skills

 • I'm going from 1 to 10 (scaling)

 • I'm serious about making a living with my craft

 • I'm ready to DO THE WORK

 • I'm ready to get rich slow (but for sure)

 • I want easier than doing it alone

 • I want faster than learning the hard way

 • I want cheaper than wasting decades I'll never get back

 • I'm ready to fail faster, learn & transform

 • I deserve to learn from the best in the world

 • Buying expertise is the shortest path to $ & freedom

 • Money isn't everything but it does solve money problems

 • I am worthy of charging premium prices

 • I want proven paths to make more than a full time job

 • I'm ready to 10x my career every year (perspective NOT promise)

 • Pro Promise = I will show up every day & do pro quality work especially when I don't feel like it

Ready to invest in yourself?

DO WHAT YOU LOVE FOR LIFE

Free forever or upgrade for more

 Sessions are free for 7 days after they drop! Upgrade anytime to unlock everything & get more business results faster.

Launch

MILLION DOLLAR BLUEPRINTS

If you want help transforming your business with proven creator business blueprints, this 16 week accelerator is for you

$42k $1k

PER WEEK (FOR 16 WEEKS)

Includes rev share so we both win bigger

love it or your money back


Launch a pro career in only 16 weeks

 • 1 deal pays for the entire investment

 • Includes All Access Pass

 • 16 week accelerator guided program

 • Progress together with your cohort crew

 • Learn what's working for other members

 • Share best ideas from other niches

 • Regular group coaching calls

 • Small group mastermind calls

 • Coaching call vault

 • Launch-level community & group chat

 • Access to All Pro U luminary courses

 • Playbooks w/ top strategies & tactics

 • Guest expert sessions

 • Golden Ticket experiences

 • Exclusive partner bonuses & access

 • Ongoing business coaching for max profits

 • Stay connected with your cohort crew

 • Pro & Platinum community & services

coach

Business coaching

Design a biz that makes more money now & sells for more money later. Harness top business coaches' best advice with high level 6-8+ figure creators just like you

$5k $2k

per month

Includes rev share so we both win bigger

pause or change plans anytime


Max out your business with

 • Design a Built To Sell Business

 • Ongoing business coaching for max profits

 • 1 strategy pays for the entire investment

 • Stay connected with your cohort crew

 • Private mentor calls when you need 'em

 • Business goal design & dashboard

 • Weekly coaching check-ins

 • Pro-level community & group chat

 • Access to All Pro U luminary courses

 • Golden Ticket experiences

 • Optional Elevate 6 week accelerators

 • Exclusive partner bonuses & access

 • Pro-level job board & brand deals

 • Service Scout - hire the best agency services through All Pro Studios

 • Price For Life Promise *

 • Platinum certifion program

 • Get hired by our partners

 • Platinum-level community

 • Platinum partner discounts & bonuses

 • Business selling consulting & services

platinum

CONNECT WITH BRANDS

ProConnect pairs our Certified Platinum members with our best brand partners for authentic collabs that explode business goals 

$25k $5k+

per month

Includes rev share so we both win bigger

pause or change plans anytime


Everything in Coach plus

 • Get Certified Platinum & get brand deals

 • Collab with our luminary & brand partners

 • ProConnect brings you dream collabs

 • 1 deal pays for the entire investment

 • Platinum group chat & community

 • Access to All Pro U luminary courses

 • Platinum mastermind group

 • Platinum experiences

 • We negotiate deals to save you big money on software & services

 • Service Scout - hire the best agency services through All Pro Studios

 • Expert advice to sell your business for max valuation

 • "No Sweat Exit" - we broker selling your business so you don't have to

 • Price For Life Promise *

FAQ

General
What is it?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

What is included?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

I've got a question. How can I get in touch?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Pricing & Payment
How much does it cost?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Will I be charged taxes?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

What if I don't like it?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ambassador Program
I love it! Can I get paid for sharing it?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

logo

Join our Power Partners helping creators go pro

If you're an established brand or influencer & want to join the business school for creators – let's go! 

Got questions? I got you.

Hi! I'm Daniel Bennett & I started All Pro Academy because it's everything I wish I learned in music school (but didn't) as a pro guitarist in Nashville. Holler at me here or DM me in the app!

image
image

UNBORING

Learning for teams

Do what you love for a living